26.03.2024

Oświęcim. Ronda na drogach wojewódzkich będą gotowe pod koniec kwietnia, w maju rozpoczną się roboty przy ul. Zatorskiej

Rondo za CastoramąW Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z wykonawcą budowy obwodnicy południowej Oświęcimia wraz z mostem na Sole i połączeniem z S1. Cykliczne, kwartalne narady są okazją do przekazania informacji o postępie prac, jak również o pewnych problemach czy utrudnieniach związanych z realizacją inwestycji. Przybyli na nią przedstawiciele firmy Budimex, wykonawcy inwestycji, inwestora, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, administratora dróg, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego i gminy Oświęcim. Miasto reprezentował prezydent Janusz Chwierut. Obecni byli też zastępca prezydenta Andrzej Bojarski oraz pracownicy urzędu.
Firma Budimex omówiła stan zaawansowania inwestycji, przedstawiła harmonogram prac na najbliższe miesiące na poszczególnych odcinkach. Dla kierowców najbardziej uciążliwe są te przy budowie rond w ciągu dróg wojewódzkich 933 i 948. Pod koniec kwietnia ma się to zmienić, oba ronda będą gotowe. W maju ruszą prace związane z przebudową drogi krajowej 44, ulicy Zatorskiej, które według planów prowadzone będą przez cztery miesiące.
– Przygotujemy tam dwa etapy organizacji ruchu, które będą trwały po dwa miesiące. Postaramy się jak najbardziej skrócić ten okres, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców – wyjaśnia Paweł Darowski, kierownik budowy.
Jak zapewnia zmniejszy się ruch na jednej z dróg serwisowych. Mieszkańcy ulicy Pod Olszyną odetchną z ulgą.
– Ślad drogi głównej pozwoli nam w najbliższym czasie, myślę że do dwóch tygodni, w 80 proc. wyprowadzić ruch budowlany z ul. Pod Olszyną i przeprowadzić go na trasę główną, co spowoduje, że będzie tam spokojniej. Choć pozostaną tam jeszcze roboty związane z przezbrojeniami i zbiornikiem retencyjnym numer 5, nie będą one jednak tak ciężkie, jak dotychczas. Zamkniemy też ul. Nowe Stawy, a wykonane na ul. Jagiełły chodniki i przejścia dla pieszych pozwolą bezpiecznie przemieszczać się mieszkańcom pomiędzy częścią wschodnią, a zachodnią ul. Nowe Stawy – mówi.
Za miesiąc rozpoczną się prace przy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Ostatni Etap. Postępuje też budowa mostu na Sole. Jak ocenia kierownik budowy Paweł Darowski jego konstrukcja jest już gotowa w 60 proc. – Prawa jezdnia jest gotowa. W następnych dniach powstanie zwornik, który zepnie północną cześć mostu z południową, obiekt będzie wtedy kompletny i nastąpi etap prac związanych z jego wykończeniem, a potem przerzucimy się na lewą jezdnię – dodaje.
– Staramy się utrzymać stały kontakt z inwestorem, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcą inwestycji oraz gminą i powiatem, aby omawiać poszczególne etapy realizacyjne czy rozwiązywać powstałe problemy. Kwestia kluczowa to budowa głównej trasy, nowych obiektów, jak trzeci most na Sole, most w Bojszowach czy tunel pod torami kolejowymi. To są też ronda na drogach wojewódzkich w kierunku Kęt i Brzeszcz. Inwestycja jest trudna logistycznie i technologicznie, wymaga dużej aktywności ze strony firmy, ale jak widać te prace się posuwają w dobrym tempie – ocenia prezydent Janusz Chwierut.

Fot. GDDKiA

Dla Oświęcimia jest to kluczowa inwestycja, głównie pod kątem komunikacyjnym, która da impuls do większego rozwoju miasta. – Dla Oświęcimia ważny jest kolejny most na Sole, Będziemy mieli połączenie z systemem dróg ekspresowych i autostrad, chociaż musimy mieć świadomość, że dopiero zrealizowanie pełnego zakresu tego przedsięwzięcia, czyli drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy do węzła Bielsko – Biała pozwoli na pełne wykorzystanie tego potencjału naszej południowej obwodnicy zarówno w kierunku do granicy z Czechami do Cieszyna, czy w kierunku Warszawy oraz dalej na północ. Odcinek do Bielska – Białej jest realizowany, jego zaawansowanie jest nawet większe niż obwodnicy południowej Oświęcimia. Fragment w kierunku północnym jest jeszcze na etapie projektowym, prace mają rozpocząć się w tym roku, a więc realizacja będzie za dwa, trzy lata. My liczymy, że obwodnica południowa Oświęcimia będzie gotowa w przyszłym roku i usprawni komunikację w mieście, ale też przyczyni się do rozwoju gospodarczego – mówi prezydent.
Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole i połączeniem do drogi S 1 rozpoczęła się jesienią 2022 roku. Budowane są trzy mosty na Wiśle, Sole i Młynówce oraz tunel pod torami w ciągu ulicy Ostatni Etap.
Na miejskim etapie jej przebiegu będą trzy ronda na drodze wojewódzkiej 948 i 933 oraz przy ulicy Zatorskiej za Castoramą, ułatwiający zjazd w kierunku północnej obwodnicy miasta i Zatora. Inwestycja zakończy się w 2025 roku.

Fot. GDDKiA