12.05.2017

Oświęcim. Rusza II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 Od 29 maja do 19 czerwca wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Najpóźniej 14 września zostanie ogłoszona pełna lista zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznane będą ostatniego listopada. W tegorocznej edycji na wszystkie pomysły zgłoszone przez Małopolan, które przyczynią się do rozwoju regionu samorząd województwa przeznaczył 8 mln zł. Do każdego z 6 subregionów trafi więc 1, 33 mln zł. Urzędnicy z MUM prowadzą działania informacyjne oraz warsztaty dla mieszkańców poszczególnych powiatów i subregionów. Spotkanie w Oświęcimiu zaplanowano 23 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 Od 29 maja do 19 czerwca wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Najpóźniej 14 września zostanie ogłoszona pełna lista zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznane będą ostatniego listopada. W tegorocznej edycji na wszystkie pomysły zgłoszone przez Małopolan, które przyczynią się do rozwoju regionu samorząd województwa przeznaczył 8 mln zł. Do każdego z 6 subregionów trafi więc 1, 33 mln zł. Urzędnicy z MUM prowadzą działania informacyjne oraz warsztaty dla mieszkańców poszczególnych powiatów i subregionów. Spotkanie w Oświęcimiu zaplanowano 23 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat życia w ramach miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadanie małe, czyli takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł lub zadanie duże, które obejmuje co najmniej 2 powiaty położone w danym subregionie lub Krakowie, a jego wartość wyniesie od 100 do 400 tys. zł.
W tegorocznej edycji BO ujednolicono zasady zgłaszania zadań i głosowania. Mieszkańcy będą mogli oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach subregionu, w którym mieszkają. Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu. Informacje o budżecie obywatelskim są dostępne na stronie www.bo.malopolska.pl