08.11.2019

Oświęcim. Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Mapa obrazująca zanieczyszczenia powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia 8 listopada  przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego. Dodatkowo poinformował o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: chrzanowskiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego i nowosądeckiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania oraz poziomu alarmowego pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Prognoza na 9 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na obszarze powiatów: krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i miasta Krakowa.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:
Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
• unikać wietrzenia pomieszczeń,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Do mieszkańców obszaru apeluje się o: • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno: – tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, – zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

8 listopada 2019 r.

Mapa obrazująca zanieczyszczenia powietrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 listopada 2019 r.

Mapa zanieczyszczeń

Font Resize
Contrast