15.07.2019

Oświęcim. Są dodatkowe punkty, ale park Pokoju dalej bez dofinansowania

Wizualizacja parku Pkoju
oświęcim, park pokoju, dofinansowanie unijne,

Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie odpowiedział na protest władz Oświęcimia w sprawie parku Pokoju. Chociaż przyznał miastu dodatkowe dwa punkty, to ostatecznie odwołanie rozpatrzył negatywnie i projekt pozostał bez dofinansowania. Odpowiedź instytucji zarządzającej wpłynęła do Urzędu Miasta 8 lipca. Suma punktów, jakie łącznie ma teraz projekt parku Pokoju wynosi 50. I ta punktacja winna plasować Oświęcim na piątej pozycji przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie. – Pomimo stwierdzenia błędu w trakcie oceny oraz ponownego przeliczenia punktów dla oświęcimskiego projektu, Urząd Marszałkowski rozpatrzył nasz protest negatywnie. Uznał też, że obecnie nie ma możliwości aktualizacji listy. Trudno się z tym zgodzić – ocenia prezydent Janusz Chwierut. – Racja jest po naszej stronie. Dlatego wystąpiłem do marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego o aktualizację listy podstawowej oraz umożliwienie zawarcia z miastem umowy o dofinansowanie inwestycji – wyjaśnia prezydent. Jak podkreśla na etapie ogłoszenia konkursu było ponad 71 mln zł do podziału, a Zarząd Województwa rozdysponował ponad 62 mln zł. – Pozostało prawie 9 mln zł, które w znacznej części można było przeznaczyć dla Oświęcimia. Tak się jednak nie stało – mówi prezydent. – Mamy radnych z Małopolski Zachodniej w Sejmiku Województwa, w tym także z Prawa i Sprawiedliwości, a przecież przedstawiciele tej partii rządzą w Małopolsce. Liczymy na ich zaangażowanie w tej sprawie – dodaje.
Miasto stara się o 6,5 mln zł z pieniędzy unijnych, które chce przeznaczyć na zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego pod park Pokoju.
Projekt parku Pokoju zakłada m. in. urządzenie w rejonie ograniczonym ul. Słowackiego, ul. Tysiąclecia i ul. Dąbrowskiego strefy zabaw i rekreacji dla maluchów i starszych dzieci. Przebudowana będzie też znajdująca się nieopodal górka tzw. wieloryb. W części spacerowo-rekreacyjnej nowością będzie staw. Całość zostanie uzupełniona o nowe ścieżki spacerowe i rowerowe, ławki, stojaki na rowery, oświetlenie i zieleń parkową. Inwestycja ma kosztować 8,5 mln zł. Miasto liczyło na 6,5 mln zł dofinansowania unijnego.

Wizualizacja parku Pkoju
oświęcim, park pokoju, dofinansowanie unijne,