17.01.2017

Oświęcim. Są pieniądze na wymianę pieców

 Miasto Oświęcim kilka lat temu wydało wojnę smogowi, realizując m. in. program dopłat do wymiany pieców. Skorzystało z niego 198 osób, a na dotacje wydano blisko 923 tys. zł.

Również w tym roku będą dopłaty do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. W budżecie jest na to 110 tys. zł. Z programu mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Oświęcim.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem takiej inwestycji mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł.

 Miasto Oświęcim kilka lat temu wydało wojnę smogowi, realizując m. in. program dopłat do wymiany pieców. Skorzystało z niego 198 osób, a na dotacje wydano blisko 923 tys. zł.

Również w tym roku będą dopłaty do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. W budżecie jest na to 110 tys. zł. Z programu mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Oświęcim.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem takiej inwestycji mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł.

Wysokość dotacji zależy od rodzaju pieca i będzie się kształtować: do 4 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł węglowy niskoemisyjny lub na biomasę, do 5 tys. zł przy wymianie na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, do 3 tys. zł przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej – wysoki parametr. Mieszkańcy planujący montaż kolektorów słonecznych mogą dostać dotację nie większą niż 5 tys. zł, ale pod warunkiem, że mają ekologiczne źródło ciepła. W tym przypadku termin składania wniosków mija 30 września.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29 (II piętro) lub pod nr tel. 33 84 29 129. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.
W ramach walki z niską emisją miasto przeprowadziło też termomodernizację 10 budynków szkolnych i wymieniło wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania za kwotę ponad 6,2 mln zł,, a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmodernizowało sieć ciepłowniczą i wybudowało nową. Miasto planuje termomodernizację kolejnych obiektów. Z kolei Miejski Zakład Komunikacji zakupi autobusy ekologiczne, niskopodłogowe z napędem hybrydowym przy wsparciu pieniędzy unijnych.