03.07.2019

Oświęcim. Sąd utrzymał zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ul. Ignacego Fika

Tabliczka z napisem ulica Ignacego Fika
oświęcim, ulica Ignacego Fika, NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Ignacy Fik nie może być patronem ulicy w Oświęcimiu. Na wczorajszej rozprawie w Warszawie skład orzekający podtrzymał argumentację Instytutu Pamięci Narodowej o komunistycznej działalności Ignacego Fika. Utrzymał tym samym w mocy zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego w sprawie dekomunizacji ul. Ignacego Fika i orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z grudnia ubiegłego roku. Wyrok NSA jest ostateczny i kończy drogę odwoławczą od zarządzenia Wojewody Małopolskiego, jaka przysługiwała miastu. Ze zmianą nazwy ulicy Ignacego Fika na Tomasza Arciszewskiego nie zgadzali się mieszkańcy i Rada Osiedla Stare Miasto.