29.04.2020

Oświęcim. Segregacja odpadów

Pojemniki na odpady komunalne

W Oświęcimiu bardzo często podpalane są pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych.  Większość jest z nich jest zniszczona. Miasto nie dysponuje wystarczającą ilością pojemników ani środków finansowych na ich zakupów, aby wyposażyć każdą nieruchomość w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczas prowadzona była zbiórka odpadów ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe. Ponieważ pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów ze szkła, w przeważającej części rejonów naszego miasta nie są w pełni zapełniane, zasadnym było przeznaczyć część z nich na inne frakcje, które ze względu na pokaźne ilości wymagają podstawiania dodatkowych pojemników. Obecnie w mieście trwają prace związane z przystosowaniem istniejących pojemników do odbioru poszczególnych frakcji, natomiast pojemniki w kolorze zielonym sukcesywnie oklejane są naklejkami z napisem „Szkło”, w których zbierane będzie zarówno szkło bezbarwne jak i kolorowe. Podejmowane przez miasto działania są związane z zasadami zbierania i segregacji odpadów, które wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na podstawie obowiązujących przepisów selektywnie należy zbierać: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Pojemniki na odpady komunalne

 

Font Resize
Contrast