14.12.2018

Oświęcim. Sięgnij po dotację i wymień stary piec na nowe źródła ciepła!

Z przeprowadzonej przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia na zlecenie miasta inwentaryzacji źródeł ciepła wynika, że 1178 domów indywidualnych ogrzewanych jest starymi piecami węglowymi. Aż 910 to kotły pozaklasowe, które zgodnie z przyjętą uchwałą antysmogową województwa małopolskiego muszą być wymienione do 2022 roku. Pozostałe to kotły klasy III i IV. Tu czas na instalację nowego ogrzewania jest nieco dłuższy, bo do 2026 roku. Miasto zachęca właścicieli domów jednorodzinnych do sięgnięcia po dotację na wymianę pieca w ramach programu ograniczenia niskiej emisji. Tylko w tym roku skorzystało z niej 67 osób. Najwięcej, bo aż 50 zdecydowało się na ogrzewanie gazowe. Dotacją jest objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe, węglowe zgodne z programem Eko-Projekt, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie w przypadku instalacji gazowej wynosi nawet 7 tys. zł. Od przyszłego roku dofinansowanie z budżetu miasta będzie można otrzymać na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego. To jedno z wielu działań miasta w walce z zanieczyszczonym powietrzem. – Ograniczamy niską emisję poprzez dotacje na wymianę pieców w domach i budynkach wielorodzinnych, podłączenia mieszkań będących w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, termomodernizację budynków miejskich czy inwestycje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej przyznajemy dofinansowanie do zwiększonych kosztów ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach – wymienia Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. Tylko w tym roku miasto przeznaczyło na te działania blisko milion złotych.


Program dopłat do wymiany pieców został rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po przyjęciu stosownej uchwały. Ważnym elementem walki z niską emisją są również kontrole palenisk domowych prowadzone przez Straż Miejską. – W sezonie grzewczym pobraliśmy 20 próbek. Okazuje się, że aż w 17 domach spalano niedozwolone rzeczy. Tak więc ich właściciele zostali ukarani mandatami karnymi. W trzech przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do sądu – informuje Joanna Brania, komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu. – Dziękujemy mieszkańcom za sygnały, ponieważ jest to ważna sprawa czym my i nasze dzieci oddychamy. Ta czujność sąsiedzka jest bardzo potrzebna, bo Straż Miejska nie może być wszędzie. Na zgłoszenia mieszkańców podjęliśmy 181 interwencji, a podczas patrolowania miasta strażnicy dodatkowo sprawdzili 132 piece – kończy Joanna Brania.
Więcej informacji o dotacjach na wymianę pieców w domach jednorodzinnych i zabudowie wielorodzinnej można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta, ul. Zaborska 2 ( pokój nr 29, II piętro ) tel. 33 842-91-29 lub tutaj https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ochrona-powietrza/