04.12.2023

Oświęcim. Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli będzie kontynuowana. Budżet Obywatelski nie uzyskał akceptacji Rady Miasta. Debata o partycypacji społecznej

 

Prezentacja założeń projektu przez jednego z inicjatorówBudżet Obywatelski zgłoszony przez grupę inicjatywną mieszkańców nie został przyjęty przez Radę Miasta. Jego zwolennicy podkreślali, że jest to oddanie głosu bezpośrednio mieszkańcom, którzy mogą zgłosić określony projekt do realizacji w ramach budżetu miasta. Prezydent Oświęcimia argumentował, że funkcjonująca od 11 lat Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli jest dobrą praktyką i wyczerpuje formułę obywatelskiego zaangażowania.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego złożyli Monika Szymeczko i Aleksander Siuta, członkowie Stowarzyszenia Polska 2050. Radni zajmowali się tematem na ostatniej sesji Rady Miasta. Projekt poparło 6 radnych, 12 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.
Budżet Obywatelski pod nazwą Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli, choć w trochę innej niż przewidzianej ustawą formie, funkcjonuje w Oświęcimiu od kilkunastu lat, a Rady Osiedli po konsultacjach z mieszkańcami wnioskują o dofinansowanie różnych przedsięwzięć. Był jednym z pierwszych projektów w Polsce, który zakłada zasadę społecznej partycypacji. Przez lata udało się wykonać wiele ważnych dla lokalnych społeczności zadań. Wśród nich są drobne naprawy chodników, monitoring, nowe dojścia do budynków, doposażenie placów zabaw, oświetlenie świąteczne, siłownie zewnętrzne.
– Inicjatorzy przyjęcia Budżetu Obywatelskiego podkreślają, że jego istotą jest partycypacja społeczna, czyli udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji odnośnie zgłoszonych przez nich projektów. Uważam, że tę funkcję od lat doskonale spełnia Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli. Dodatkowo wzmacnia też pozycję Rad Osiedli, bowiem to one decydują, na jakie zadania powinny być przeznaczone określone pieniądze z budżetu miasta, oni najlepiej znają problemy mieszkańców, a mieszkańcy mają łatwy kontakt z ich przedstawicielami. Przyjmując ten projekt w 2012 roku zakładaliśmy, że współpraca mieszkańców i działaczy Rad Osiedlowych wygeneruje aktywność mieszkańców i podniesie rolę Rad Osiedli w lokalnej społeczności. I tak się stało. W ramach SIRO realizowane są małe projekty inwestycyjne, remontowe. W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowaliśmy na nie 300 tys. zł – mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
– Uważam, że należy spełnić jak najwięcej oczekiwań mieszkańców. Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli obejmuje wszystkie 12 Rad Osiedli, ich roczny budżet jest dzielony według ilości mieszkańców i w każdej dzielnicy coś się dzieje. Takiej możliwości nie daje Budżet Obywatelski, który jest inną, bezpośrednią formą udziału mieszkańców przez głosowanie. Chrzanów, na którym opierali się wnioskodawcy pokazuje, że pomysły mają różny charakter, że z kilkunastu zgłoszonych projektów do realizacji przechodzą najwyżej trzy. Pozostałe idą do kosza, a ich pomysłodawcy mogą czuć się rozczarowani czy zniechęceni – dodał prezydent. Wskazał też, że kolejną formą partycypacji społecznej w Oświęcimiu jest wsparcie z budżetu miasta wydarzeń kulturalnych, sportowych przygotowanych przez organizacje czy stowarzyszenia działające w mieście. Podkreślał, że również dysponowanie własnym budżetem przez Młodzieżową Radę Miasta, czy Oświęcimską Radę Seniorów jest następnym przykładem społecznego udziału mieszkańców w podziale pieniędzy z budżetu miasta. – Widać więc, że w Oświęcimiu istnieją różne formy zaangażowania ludzi i ich udziału w podziale środków budżetowych. Najważniejsze jest to, aby wykorzystać potencjał mieszkańców i zrealizować jak najwięcej pomysłów grup, organizacji czy samych mieszkańców. Naszą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców są także realizacje wielu zadań inwestycyjnych, które są wykonywane na terenach wewnątrzosiedlowych. Są to chodniki, parkingi, altany, oświetlenie czy nowa zieleń, które podnoszą standard życia w mieście i co koniecznie trzeba raz jeszcze podkreślić – są odpowiedzią na głosy, uwagi i wnioski oświęcimian – zakończył.

Sala sesyjna, trwa prezentacja założeń programu przez inicjatorów