21.02.2024

Oświęcim. Sportowy symbol miasta czeka na zmianę wizerunku. Projekt przebudowy i rozbudowy hali lodowej będzie gotowy w połowie 2025 roku

 

Sygnatariusze umowy prezentują dokumentW sali konferencyjnej oświęcimskiego lodowiska podpisano umowę na projekt rozbudowy i przebudowy tego obiektu. Ze strony miasta obecni byli: prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, zastępca prezydenta Andrzej Bojarski. Katowicką firmę M.O.C Architekci, która będzie realizowała projekt reprezentowali właściciele Ewa Janik i Błażej Janik.
Dokument ma być gotowy w 2025 roku. Po blisko 60-latach hala lodowa ma zyskać nowy wygląd. Przekształcić się w nowoczesny i funkcjonalny zimowy stadion z dodatkową taflą lodową. – Przygotujemy się do największej inwestycji prowadzonej przez samorząd, to jedno z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy, szczególnie w tym obszarze sportowym. Obiekt jest już w złym stanie technicznym, ma prawie 60 lat. Sądzę, że mógłby funkcjonować jeszcze tylko kilka lat, dlatego już teraz podjęliśmy odpowiednie kroki, aby w miarę wcześniej przeprowadzić tę skomplikowaną pod względem zakresu prac i finansów inwestycję – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

Przypomina, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich z Katowic i Krakowa miasto przygotowało konkurs i wyłoniło firmę, która opracuje dokumentację techniczną. Została nią katowicka pracownia architektoniczna M.O.C Architekci. – Projekt techniczny będzie składał się z dwóch etapów. W okresie czterech miesięcy firma musi opracować koncepcję pokonkursową, czyli zebrać wszystkie uwagi przedstawione przez miasto, sąd konkursowy czy też wnioski, które wpłyną od środowiska sportowego. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Liczymy, że prace ostatecznie zakończą się w lipcu 2025 roku. Wtedy będziemy szukać pieniędzy, które chcemy zainwestować w obiekt, a następnie przejść do realizacji – wyjaśnia.
Wykonawca zaznacza, że przygotowanie projektu jest wyzwaniem, a jego podstawowym założeniem jest pogodzenie różnych funkcji lodowiska. Nie bez znaczenia jest też aspekt wizerunkowy obiektu.
– Czeka nas ogrom pracy, temat jest niełatwy, ale niezmiernie ważny dla nas, dla architektów. Również dla miasta, bo hala lodowa  jest jego  symbolem. Chcemy, aby dobrze służyła społeczności Oświęcimia – podkreśla architekt Błażej Janik.
Przebudowa hali lodowej obejmie trybuny, zaplecze sportowe, korytarze i strefę kibica. Widownia będzie przygotowana dla minimum 3 tysięcy osób. Przewiduje się też miejsce dla punktów gastronomicznych. Obok planowana jest nowa pełnowymiarowa tafla treningowa z 300 miejscami dla widzów, która zgodnie z wytycznymi ma być wybudowana w pierwszej kolejności, aby zapewnić ciągłość szkolenia na czas inwestycji. Hala lodowa ma mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie ma powstać parking na około 300 miejsc postojowych dla samochodów i autokarów.
– Obiekt ma być tak przebudowany, aby odpowiadać na wyzwania współczesności, zarówno pod kątem organizacji różnych wydarzeń sportowych, kulturalnych czy też np. targów. Hala lodowa ma również służyć mieszkańcom do rekreacji. Liczymy na pomysłowość, kreatywność projektantów. Zachęcamy środowiska sportowe, które mają dobrą wolę i intencje, abyśmy wspólnie osiągnęli konsensus, który sprawi że wybudujemy coś co będzie nas satysfakcjonowało na kolejne dziesięciolecia, bo hokej, łyżwiarstwo to dyscypliny, które są symbolem miasta i warto w nie inwestować – kończy prezydent.

Fot. Piotr Strycharski

 

 

 

Sygnatariusze umowy prezentują dokument