17.03.2022

Oświęcim. Świadczenia pieniężne dla osób, które pomagają uchodźcom z Ukrainy

Ręce w uścisku, w tle flaga ukraińska15 marca premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które umożliwi wypłacanie świadczeń pieniężnych osobom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Z kolei wczoraj Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie określające wzór wniosku, który należy wypełnić, aby otrzymać świadczenie pieniężne.

Mieszkańcy Oświęcimia, którzy dali dach nad głową obywatelom Ukrainy uciekających przed wojną, mogą występować o refinansowanie kosztów ich utrzymania. W tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który znajduje się przy ul. J. Sobieskiego 15 B. Należy też  załączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której trzeba podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzysta ona z naszej gościnności. Wsparcie wyniesie 40 zł dziennie na osobę. Może być przyznane na okres maksymalnie do 60 dni – wówczas wyniesie 2400 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może być przedłużony. Świadczenia obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Rozporządzenie premiera RP o stawkach maksymalnych świadczeń osobom udzielającym pomocy Ukraińcom

Link do rozporządzenia MSWiA  i wniosków

Rozporządzenie MSWiA i wnioski

Grafika: MSWiA