21.04.2021

Oświęcim. Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów


Pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbego
Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w konkursie, który jest częścią przedsięwzięcia planowanego w Krakowie, Oświęcimiu i Harmężach w dniach od 21 do 29 maja 2021 r. „Wychowanie w trosce o wartości. Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów”, mającego na celu oddanie hołdu wyjątkowemu franciszkaninowi, misjonarzowi, autorytetowi moralnemu oraz wzorowi humanitaryzmu, który dobrowolnie oddał swoje życie, aby uratować życie drugiego człowieka. Patronat nad tym konkursem objął marszałek Witold Kozłowski.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, upamiętnienie Roku Św. Maksymiliana i 80. rocznicy jego śmierci, a także przybliżenie biografii i myśli wybitnego franciszkanina w różnych formach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Organizatorami konkursu są Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Oświęcimiu, a adresatami uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

Zadania konkursowe:

klasy 1-2 i 3-4 SP – wykonanie kolażu;
klasy 5-8 SP – wykonanie animacji poklatkowej;
szkoły ponadpodstawowe – nagranie audycji w formie podcastu.
Prace konkursowe przesyłać można do 30 kwietnia.

Informacje, warunki udziału, szczegóły zadań, kryteria oceny zawarte są w regulaminie konkursowym i załącznikach, dostępnych na stronach internetowych organizatorów mcdn pbw

Źródło, fot: MUM Kraków

Pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbego