19.10.2017

Oświęcim. Teren na Kamieńcu zostanie zagospodarowany

 Wśród projektów, które wpłyną na rozwój turystyki w Małopolsce znalazł się Park Pojednania Narodów, powstający w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań. Miasto pozyskało ze środków unijnych na zagospodarowanie tej części miasta 2,25 mln zł. Całość inwestycji to koszt rzędu ponad 4 mln zł. Przetarg został już ogłoszony. Do końca 2018 roku zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ul. Kamieniec i ścieżką pieszo-rowerową po zachodniej granicy lasu łęgowego oraz ścieżką pieszo-rowerową nad Sołą i ścieżką pieszo-rowerową od strony południowej w rejonie domów jednorodzinnych. – Park ma być kolejnym miejscem do wypoczynku. Na powierzchni 14 hektarów, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Soły, powstaną nowe ścieżki spacerowe i miejsca dla spotkań mieszkańców oraz turystów – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

 

 Wśród projektów, które wpłyną na rozwój turystyki w Małopolsce znalazł się Park Pojednania Narodów, powstający w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań. Miasto pozyskało ze środków unijnych na zagospodarowanie tej części miasta 2,25 mln zł. Całość inwestycji to koszt rzędu ponad 4 mln zł. Przetarg został już ogłoszony. Do końca 2018 roku zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ul. Kamieniec i ścieżką pieszo-rowerową po zachodniej granicy lasu łęgowego oraz ścieżką pieszo-rowerową nad Sołą i ścieżką pieszo-rowerową od strony południowej w rejonie domów jednorodzinnych. – Park ma być kolejnym miejscem do wypoczynku. Na powierzchni 14 hektarów, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Soły, powstaną nowe ścieżki spacerowe i miejsca dla spotkań mieszkańców oraz turystów – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

 

– W tym miejscu możliwa będzie organizacja wydarzeń o różnym charakterze np. festiwale ze sceną umiejscowioną w rejonie ul. Kamieniec – wyjaśnia prezydent. Ścieżki poprowadzone będą
w ten sposób, aby dostosować ich przebieg do ukształtowania terenu i istniejących już tras pieszo-rowerowych wokół parku. Wykonane zostaną w części o nawierzchni mineralnej, a w części trawiastej. Na obrzeżach inwestycji znajdować się będą 3 place spotkań, w tym plac wejściowy. Przy placu wejściowym od ul. Kamieniec wyznaczono miejsce pod lokalizację większej sceny bądź camping. Ponadto w rejonie ul. Kamieniec nawierzchnia trawiasta zostanie wzmocniona z uwagi na skomplikowaną budowę podłoża
i możliwość osiadania. W tym miejscu zlokalizowane będą także toalety publiczne. Przy ul. Łęgowej zostanie wyremontowany istniejący parking. W ramach projektu zostanie przebudowana napowietrzna linia 15 kV, powstanie nowe oświetlenia terenu oraz niezbędne przyłącza wodno – kanalizacyjne dla sanitariatów. Przewidziano również nasadzenia zieleni.