02.06.2017

Oświęcim. Trening systemu alarmowego

W dniach od 6 do 8 czerwca 2017 r.  zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu atakami z powietrza. Podczas treningu będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez obiekty powietrzne, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W tych dniach Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, po odebraniu sygnału o zagrożeniu, uruchomi system alarmowania na terenie miasta Oświęcim poprzez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych.
„OGŁOSZENIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – modulowany, dźwięk syren trwający trzy minuty.

W dniach od 6 do 8 czerwca 2017 r.  zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu atakami z powietrza. Podczas treningu będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez obiekty powietrzne, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W tych dniach Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, po odebraniu sygnału o zagrożeniu, uruchomi system alarmowania na terenie miasta Oświęcim poprzez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych.
„OGŁOSZENIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – modulowany, dźwięk syren trwający trzy minuty.