22.01.2020

Oświęcim. Trudny budżet. Jednak inwestycji nie zabraknie

W parku Parku prowadzone są roboty ziemne

Budżet miasta na 2020 roku zakłada dochody na poziomie ponad 223 mln zł, a wydatki wyniosą niewiele ponad 228 mln zł. Dokument został przyjęty w grudniu ubiegłego roku. – Pozwala on nam działać i realizować wiele projektów w mieście, chociaż ten rok jest trudny dla samorządów z uwagi na decyzje rządowe. W budżecie mamy około 10 mln zł mniej na utrzymanie miasta czy inwestycje – mówi prezydent Janusz Chwierut. – Musieliśmy więc podjąć wiele daleko idących oszczędności czy zrezygnować z niektórych zadań, które były w latach wcześniejszych – wyjaśnia.
Deficyt miasta wynosi 4,95 ml zł i będzie pokryty z wolnych środków z 2019 roku.
Oświata to największy wydatek budżetu miasta. W tym roku szacowany jest poziomie 56 mln zł, co stanowi prawie 25 proc. wydatków budżetu ogółem. Prezydent podkreśla, że otrzymana subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie ponad 23,4 mln zł jest niewystarczająca i zdecydowaną część wydatków, tj. ponad 32 mln pokrywana jest ze źródeł innych niż subwencja.
Transport i łączność to ponad 33,6 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową jest ponad 12,5 mln zł, administrację publiczną ponad 17,7 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano ponad 15,3 mln zł. Na pomoc społeczną jest ponad 14,4 mln zł, a na rodzinę ponad 41,3 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano blisko 11,5 mln zł, a na kulturę fizyczną prawie 12 mln zł.

Fot. Rozpoczęła się jedna z tegorocznych inwestycji. Budowa parku Pokoju na osiedlu Chemików
Na walkę ze smogiem w formie dotacji do wymiany pieców jest 480 tys. zł. Na wsparcie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych zaplanowano w budżecie miasta 1,3 mln zł.
Mimo trudnej sytuacji finansowej udało się zabezpieczyć ponad 26, 1 mln złotych na wydatki majątkowe poprawiające infrastrukturę miasta, co stanowi około 11 proc. wydatków budżetu. – Jest ich jednak nieco mniej niż w poprzednich latach, ale uważam, że są one konieczne, aby utrzymać dotychczasowy poziom inwestycji. Duże tempo rozwoju miasta to również zasługa oświęcimskich firm, mieszkańców – podkreśla prezydent. Przyznaje też, że utrzymanie w tym roku inwestycji na wysokim poziomie wynika z pozyskania znacznych pieniędzy unijnych.
Najważniejsze tegoroczne inwestycje to dokończenie budowy węzła przesiadkowego typu Park and Ride i rozpoczęcie prac przy parku Pokoju. To również montaż tablic informacji pasażerskiej czy zakup elektrycznego autobusu. Nowością w mieście będzie Oświęcimski Rower Aglomeracyjny. W tym roku udostępnione zostaną tunele pod zamkiem do zwiedzania, przebudowane będą m. in. ul. Prusa, Żwirki i Wigury, Piłsudskiego oraz ul. Zaborska od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły. Zakończy się budowa ul. Sikorskiego. Prowadzone będą też prace przy ul. Polowieckiej, przy drogach wewnętrznych na osiedlu Szpitalna. Wspólnie z powiatem miasto przebuduje ul. Kolbego i Powstańców Śląskich i ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Słowackiego aż do ul. Chemików.

Fot. Muzeum Zamek

Prace przy budowie dodatkowego wyjścia z tuneli

 

Wizualizacja stacji rowerów przed MBP

 

 

 

 

W parku Parku prowadzone są roboty ziemne

Font Resize
Contrast