07.03.2019

Oświęcim. Trwają zapisy dzieci do klas pierwszych w oświęcimskich szkołach. Nabory są również do klas VII w SP nr 2 i SP nr 7

Naukę w klasach pierwszych w nowym roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie około trzystu uczniów. Zapisy do szkół są prowadzone do 27 marca.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenia, a dzieci z obwodu przyjmowane są do szkoły obwodowej „z urzędu”.
Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły, która nie jest dla nich szkołą obwodową w przypadku dysponowania przez placówkę wolnymi miejscami. W tym przypadku rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Fot. SP nr 11

Do 22 marca można zapisać dzieci do klas VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego i Szkole Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak. Wnioski o przyjęcie mogą składać rodzice ze wszystkich szkół podstawowych. Szczegółowe informacje o zapisach do poszczególnych szkół można znaleźć na stronach internetowych placówek.