19.05.2017

Oświęcim. Trzy drogi w dwa lata. Inwestycje drogowe na Starych Stawach

 Przy ulicy św. Barbary rozpoczęły się roboty budowlane. To jedna z trzech dróg na osiedlu Stare Stawy, które do przyszłego roku zostaną przebudowane. Nawierzchnie ulic i chodniki są w złym stanie. W tym roku drogowcy skupią się na robotach przy ul. św. Barbary, w przyszłym roku przeniosą się na ul. 11 Listopada i część ul. Zagrodowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do ul. Willowej. Inwestycja przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na drogach o łącznej długości ponad 1 km, budowę chodników, zjazdów, wymianę oświetlenia ulicznego. Przy ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada powstanie też ścieżka rowerowa.

Zrobione zostaną zatoki autobusowe i pętla do zawracania autobusów, wymieniona będą wiaty przystankowe. Przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 Przy ulicy św. Barbary rozpoczęły się roboty budowlane. To jedna z trzech dróg na osiedlu Stare Stawy, które do przyszłego roku zostaną przebudowane. Nawierzchnie ulic i chodniki są w złym stanie. W tym roku drogowcy skupią się na robotach przy ul. św. Barbary, w przyszłym roku przeniosą się na ul. 11 Listopada i część ul. Zagrodowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do ul. Willowej. Inwestycja przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na drogach o łącznej długości ponad 1 km, budowę chodników, zjazdów, wymianę oświetlenia ulicznego. Przy ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada powstanie też ścieżka rowerowa.

Zrobione zostaną zatoki autobusowe i pętla do zawracania autobusów, wymieniona będą wiaty przystankowe. Przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Przy ulicy Zagrodowej od strony nowych budynków OTBS powstaną 54 miejsca postojowe. Na zakończenie prac wykonane zostaną nasadzenia krzewów i drzew. Dwuletnia inwestycja zakończy się w sierpniu 2018 roku i będzie kosztować ponad 3,1 mln zł.