17.09.2015

Oświęcim uczcił 76. rocznicę napaści ZSRR na Polskę

 

Po odegraniu hymnu państwowego, przy dźwiękach werbli, kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym przy pomnikach żołnierzy polskich poległych w dwóch wojnach światowych złożyły władze miasta z prezydentem Januszem Chwierutem. Były też kwiaty od władz powiatu i przedstawicieli oświęcimskiego koła Sybiraków. Poczty sztandarowe wystawili uczniowie oświęcimskich szkół.

 

 

Po odegraniu hymnu państwowego, przy dźwiękach werbli, kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym przy pomnikach żołnierzy polskich poległych w dwóch wojnach światowych złożyły władze miasta z prezydentem Januszem Chwierutem. Były też kwiaty od władz powiatu i przedstawicieli oświęcimskiego koła Sybiraków. Poczty sztandarowe wystawili uczniowie oświęcimskich szkół.