31.08.2021

Oświęcim. Uczniowie wracają do szkół

Dzieci bawią się na szkolnym placu zabawJutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W Oświęcimiu, 1 września,  naukę w dziewięciu szkołach podstawowych rozpocznie 2665 uczniów, w tym 279 pierwszoklasistów. W przedszkolach miejskich przygotowano 661 miejsc, w tym 183 zajmą dzieci, które zaczynają edukację przedszkolną. Nauka będzie prowadzona stacjonarnie, ale z obostrzeniami sanitarnymi. Podstawowe środki ochronne to dystans, dezynfekcja, higiena, obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie klas.  Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla dyrektorów oraz pakiety edukacyjne dotyczące organizacji szczepień.  Dyrektorzy, po akcji informacyjnej, która będzie prowadzona w pierwszych tygodniach września oraz po zebraniu deklaracji od rodziców będą mogli, w porozumieniu z miastem, zorganizować szczepienia w szkołach.


Oświęcimskie placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów. Większość remontów w szkołach, a także w miejskich przedszkolach już się zakończyła. Obejmowały sale dydaktyczne, instalacje elektryczne i oświetlenie np. w szatniach czy przebudowę schodów. Wakacje wykorzystano też na naprawę ogrodzeń, a w Szkole Podstawowej nr 4 na zainstalowanie monitoringu. Prowadzono też remonty w kuchni przedszkolnej, a jeden z placów zabaw dla maluchów doposażono w nowe urządzenia. Pozostały jeszcze ostatnie prace przy modernizacji dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych podległych samorządowi miejskiemu wyniósł 800 tys. zł. Szkoły wyposażane są też w maseczki oraz płyny i urządzenia do dezynfekcji rąk, które przekazywane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  oraz miasto.

Na dachu budynku sali gimnastycznej prowadzone są ostatnie prace związane z układaniem pokrycia dachowego

Dzieci bawią się na szkolnym placu zabaw