12.04.2017

Oświęcim. Ulgi podatkowe dla nowych inwestycji

 Przedsiębiorcy w Oświęcimiu mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Warunkiem jest przeprowadzenie inwestycji, które dadzą nowe miejsca pracy w określonym czasie. Korzystne dla inwestorów ulgi funkcjonują w mieście od czerwca ubiegłego roku. Konieczne jest jednak zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji do Urzędu Miasta. Władze miasta liczą, że w ten sposób Oświęcim stanie się atrakcyjny dla kolejnych inwestorów i spowoduje dalszy rozwój gospodarczy w mieście. – W Oświęcimiu wiele się dzieje pod względem gospodarczym, powstają nowe zakłady, ale nie poprzestajemy na tym. Przygotowujemy kolejne programy, zachęcamy nowych przedsiębiorców, aby zainwestowali w naszym mieście – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – W ciągu ostatnich miesięcy zdecydowało się na to pięciu przedsiębiorców. Suma zainwestowanego przez nich kapitału to blisko 106 mln zł, to również około 100 nowych miejsc pracy – kontynuuje.

 Przedsiębiorcy w Oświęcimiu mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Warunkiem jest przeprowadzenie inwestycji, które dadzą nowe miejsca pracy w określonym czasie. Korzystne dla inwestorów ulgi funkcjonują w mieście od czerwca ubiegłego roku. Konieczne jest jednak zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji do Urzędu Miasta. Władze miasta liczą, że w ten sposób Oświęcim stanie się atrakcyjny dla kolejnych inwestorów i spowoduje dalszy rozwój gospodarczy w mieście. – W Oświęcimiu wiele się dzieje pod względem gospodarczym, powstają nowe zakłady, ale nie poprzestajemy na tym. Przygotowujemy kolejne programy, zachęcamy nowych przedsiębiorców, aby zainwestowali w naszym mieście – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – W ciągu ostatnich miesięcy zdecydowało się na to pięciu przedsiębiorców. Suma zainwestowanego przez nich kapitału to blisko 106 mln zł, to również około 100 nowych miejsc pracy – kontynuuje.

– Myślę, że Oświęcim to dobre miejsce dla nowych inwestycji, a dowody można zobaczyć w np. w rejonie ul. Fabrycznej i Gospodarczej oraz w Starym Mieście – podkreśla prezydent.
Na jakie udogodnienia mogą liczyć inwestorzy i gdzie mają się zgłosić?
Małe firmy powinny zainwestować ponad 1 mln zł tzw. kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięcie, a zatrudnienie powinno wzrosnąć o co najmniej 5 osób. Ponad 10 mln musi wydać na nową inwestycję inwestor średniej wielkości i zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 15 osób. Z kolei duży inwestor musi ponieść nakłady powyżej 50 mln i utworzyć dodatkowo ponad 30 miejsc pracy.
Koszty kwalifikowane obejmują m. in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych, w tym budowli i budynków oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z projektem. Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje skorzystać z programu pomocowego musi zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Jest też zobowiązany do przekazywania informacji na każdym etapie inwestycji. Przedsięwzięcie musi być utrzymane w mieście przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jego realizacji. Podobnie jest z utrzymaniem zwiększonego poziomu zatrudnienia.
Więcej informacji i szczegółów dotyczących warunków, jakie muszą spełnić inwestorzy można znaleźć w zakładce Wsparcie dla inwestorów lub w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta tel. 33 8429216.