13.10.2021

Oświęcim. Ulica Kolbego zmieniła wygląd

Przejście dla pieszych na wyremontowanej ulicy Kolebgo, na psach widząc przechodzącą kobietęW ostatnich dniach zakończyła się przebudowa drogi powiatowej – ul. Kolbego, Była to dwuletnia inwestycja, w ramach której najpierw zmodernizowano odcinki ul. Powstańców Śląskich. Łącznie kosztowała blisko 7 mln zł . Prace na  dwukilometrowym odcinku ul. Kolbego obejmowały przebudowę jezdni i ciągów pieszo-rowerowych poprzez poszerzenie do szerokości 4 metrów wraz z wydzieleniem chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto przebudowano zjazdy i rejon ronda im. Augusta Kowalczyka, zamontowano nowe oświetlenie uliczne. Przejścia wyposażono w elementy zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Ten zakres robót kosztował 5,6 ml zł i został sfinansowany z pieniędzy Powiatu Oświęcimskiego i miasta Oświęcimia oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym rejonie, u zbiegu ul. Kolbego i ul. Legionów, prowadzone były też prace modernizacyjne ronda im. Heleny Stupki. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Źródło: Starostwo Powiatowe Oświęcim

Fot. RL/Starostwo Powiatowe Oświęcim 

Na pierwszym planie widać fragment odnowionej jezdni

Przejście dla pieszych na wyremontowanej ulicy Kolebgo, na psach widząc przechodzącą kobietę