18.10.2019

Oświęcim. Ulica Młyńska została przedłużona i przebudowana

Ulica Młyńska po przebudowie

Niedawno zakończyła się przebudowa ulicy Młyńskiej. Droga została wydłużona aż do ul. Orląt Lwowskich, co znacznie ułatwia poruszanie po tej części osiedla. Inwestycja obejmowała też budowę chodników, nowej nawierzchni ulicy, oświetlenia ulicznego i roboty wodno-kanalizacyjne. Kosztowała ponad 2,3 mln zł. Droga umożliwia też dojazd do niezagospodarowanych do tej pory terenów, które będą wykorzystywane pod budownictwo mieszkaniowe.

Ulica Młyńska po przebudowieUlica Młyńska