31.10.2017

Oświęcim. Ulica św. Barbary zamknięta dla ruchu na czas robót drogowych

 

Zakład Budowlano – Inżynieryjny w Przeciszowie, wykonawca przebudowy ulic św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej informuje, że od 2 listopada drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na ul. św. Barbary.

Od tego dnia ulica św. Barbary będzie zamknięta dla ruchu. Wykonawca przewiduje, że ten etap robót zakończy się w połowie grudnia. Zastrzega jednocześnie, że tempo prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 

 

 

Zakład Budowlano – Inżynieryjny w Przeciszowie, wykonawca przebudowy ulic św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej informuje, że od 2 listopada drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na ul. św. Barbary.

Od tego dnia ulica św. Barbary będzie zamknięta dla ruchu. Wykonawca przewiduje, że ten etap robót zakończy się w połowie grudnia. Zastrzega jednocześnie, że tempo prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 

 

 

Inwestycja na osiedlu Stare Stawy zakłada przebudowę ul. św. Barbary w tym roku. W  przyszłym roku drogowcy przeniosą się na ul. 11 Listopada i część ul. Zagrodowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do ul. Willowej. Całość prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na drogach o łącznej długości ponad 1 km, budowę chodników, zjazdów, wymianę oświetlenia ulicznego. Przy ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada powstanie też ścieżka rowerowa. Zrobione zostaną zatoki autobusowe i pętla do zawracania autobusów, wymieniona będą wiaty przystankowe. Przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa. Przy ulicy Zagrodowej od strony nowych budynków OTBS powstaną 54 miejsca postojowe. Na zakończenie prac wykonane zostaną nasadzenia krzewów i drzew. Dwuletnia inwestycja zakończy się w sierpniu 2018 roku i będzie kosztować ponad 3, 1 mln zł.