27.06.2019

Oświęcim. Uwaga! Wysokie stężenie ozonu w powietrzu w Małopolsce Zachodniej

Logo Małopolska w zdrowej atmosferze
oświęcim, zanieczyszczenie powietrza,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza w Małopolsce Zachodniej w powiatach: chrzanowskim, olkuskim i  oświęcimskim, od 26 do 28 czerwca, 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczanego dla stężenia maksymalnej średniej 8-godzinnej spośród średnich kroczących ozonu w powietrzu

Działania ochronne
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności: ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
śledzić informacje na stronie http://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie  http://monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stroniehttp://muw.pl  w zakładce “Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Apeluje się do mieszkańców obszaru: korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru – nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
regularnie odwiedzaj stacje diagnostyczne i kontroluj poziom emisji tlenków azotu i węglowodorów swojego samochodu.

Font Resize
Contrast