12.01.2021

Oświęcim. Uwaga! Zły stan powietrza

Mapa ze stacjami pomiarów jakości powietrza. W Oświęcimiu pokazuje zły stan powietrzaRównież dzisiaj prognozowane jest przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.   Stan jakości powietrza można sprawdzić tu