12.01.2021

Oświęcim. Uwaga! Zły stan powietrza

Mapa ze stacjami pomiarów jakości powietrza. W Oświęcimiu pokazuje zły stan powietrzaRównież dzisiaj prognozowane jest przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.   Stan jakości powietrza można sprawdzić tu

 

Font Resize
Contrast