26.05.2021

Oświęcim. W czerwcu ruszy rozbudowa parku na Zasolu

Wizualizacja. Widok parku z góryJeszcze w tym roku park znajdujący się pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową zostanie poszerzony i zadrzewiony w taki sposób, aby powstało naturalne przejście między Miejscem Pamięci, a osiedlem Zasole. Ustawiony zostanie niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Przy alejkach spacerowych ustawione zostaną ławki. Znajdzie się tam też plac zabaw dla najmłodszych. – Trzy lata temu zagospodarowaliśmy blisko 1 ha zaniedbanego terenu pod rekreację i wypoczynek. Ta część osiedla zupełnie się zmieniła. Miejsce podoba się mieszkańcom, którzy chętnie z niego korzystają. Przyszła więc pora, aby zadbać o przyległą przestrzeń, która stanie się mocno zadrzewioną osiedlową strefą. Będzie sprzyjać spacerom, ale też refleksji, bowiem w wydzielonej Alei Drzew Pokoju znajdzie się 17 drzew z miast symboli szczególnie naznaczonych historią – mówi prezydent Oświęcimia Janusz Chwieru.

Prace przy zagospodarowaniu drugiej części parku ruszą w czerwcu, a ich efekty będzie można zobaczyć pod koniec roku. Inwestycja jest dofinansowana w ramach VI edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Całość według projektu ma kosztować ok. 1,8 mln zł. Z programu na ten cel trafi 1,4 mln zł. Umowy na realizację tegorocznych inwestycji z puli OSPR zostały niedawno podpisane przez beneficjentów programu i reprezentującego stronę rządową wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. – Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy ma już 25 lat, a w tym roku rozpoczynamy jego kolejną edycję. I etap programu został przygotowany przez ówczesnego prezydenta Oświęcimia Andrzeja Telkę w 1996 roku i wszystkie kolejne rządy zawsze go wspierały. Celem programu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz oraz wsparcie samorządów w rozwiązywaniu problemów dotyczących m. in. infrastruktury komunikacyjnej czy podniesienie atrakcyjności turystycznej Starego Miasta – przypomina prezydent Janusz Chwierut. Dodaje też, że do beneficjentów trafi w tym roku blisko 13 mln zł.

VI edycja realizowana w latach 2021-2025 zakłada dofinansowanie na kwotę 61,6 mln zł. Całość programu z udziałem finansowym beneficjentów to ponad 92 mln zł.

Prezydent Janusz Chwierut i wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisują umowy

Wizualizacja. Widok parku z góry

Wizualizacja. Widok parku z góry

Wizualizacja, na której widać główną aleję wśród drzewWizualizacja, na której widać plac zabaw dla małych dzieci