14.12.2016

Oświęcim w gronie 20 najlepszych miast w Małopolsce

 Oświęcim znalazł się na 9. miejscu w Rankingu Gmin Małopolski 2016. Jury wyłoniło 20 najlepszych miast w całym województwie oraz najlepszych w każdym z 19 powiatów regionu. W sumie sklasyfikowano 181 gmin. Pierwszą pozycję zajmują Niepołomice, później kolejno: Wielka Wieś, Limanowa, Zielonki, Wieliczka, Sucha Beskidzka, Zabierzów, Zakopane. Zator zajmuje 19. miejsce, a listę 20 najlepszych miast zamykają Wadowice. Organizatorami rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. – Jesteśmy w gronie najlepszych gmin w regionie, co bardzo cieszy. W Małopolsce Zachodniej uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu, a konkurencja była duża. Można zauważyć, obserwując wcześniejsze rankingi, że z roku na rok przesuwamy się do przodu. Wysoka lokata nie jest bezpodstawna, biorąc pod uwagę to, co w ostatnim czasie zostało zrobione w Oświęcimiu. Mam nadzieję, że te zmiany są dostrzegane i dobrze oceniane przez naszych mieszkańców – komentuje Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

 Oświęcim znalazł się na 9. miejscu w Rankingu Gmin Małopolski 2016. Jury wyłoniło 20 najlepszych miast w całym województwie oraz najlepszych w każdym z 19 powiatów regionu. W sumie sklasyfikowano 181 gmin. Pierwszą pozycję zajmują Niepołomice, później kolejno: Wielka Wieś, Limanowa, Zielonki, Wieliczka, Sucha Beskidzka, Zabierzów, Zakopane. Zator zajmuje 19. miejsce, a listę 20 najlepszych miast zamykają Wadowice. Organizatorami rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. – Jesteśmy w gronie najlepszych gmin w regionie, co bardzo cieszy. W Małopolsce Zachodniej uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu, a konkurencja była duża. Można zauważyć, obserwując wcześniejsze rankingi, że z roku na rok przesuwamy się do przodu. Wysoka lokata nie jest bezpodstawna, biorąc pod uwagę to, co w ostatnim czasie zostało zrobione w Oświęcimiu. Mam nadzieję, że te zmiany są dostrzegane i dobrze oceniane przez naszych mieszkańców – komentuje Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki oparte są o dane statystyki publicznej zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. – Chcemy, aby corocznie organizowany ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Sądzimy, że przeprowadzane analizy statystyczne mogą stać się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – mówią organizatorzy. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządowców i jednocześnie mając świadomość elastyczności i ograniczeń wszelakich rankingów, na początku tego roku zaprosiliśmy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów do rozmów na temat metodologii i wyników rankingu gmin. W odpowiedzi na postulaty pojawiające się w trakcie dyskusji, dokonaliśmy uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników w oparciu, o które tworzymy ranking – dodają
Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.), średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.), średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2013 r., wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.), liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności, wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych, odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych oraz wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat, saldo migracji na 1 tys. ludności, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca, udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

.