04.05.2021

Oświęcim. W hołdzie twórcom Konstytucji 3 maja

Prezydent składa kwiaty w hołdzie twórcom Konstytucji 3 maja 3 maja pandemia ponownie uniemożliwiała nam  wspólne manifestowanie radości, patriotyzmu i przywiązania do historii.  Tegoroczne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja miały skromną oprawę. Z tej okazji prezydent miasta Janusz Chwierut, w towarzystwie małżonki i wiceprezydentów, oddał hołd twórcom konstytucji składając kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości oraz na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu. Wśród przybyłych na plac Tadeusza Kościuszki byli też przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych oraz radnych i organizacji kombatanckich. Ceremonię składania kwiatów poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny od mieszkańców Oświęcimia, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Ustawa Zasadnicza – Konstytucja 3 maja, przedstawiała nowoczesną wizję demokratycznego państwa, a przy tym miała odniesienie do bogatej narodowej tradycji i kultury. Był to pierwszy tego typu dokument w Europie, a drugi na świecie, regulujący organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja – jak podkreślali jej autorzy – powstała: “dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”. Wyrażała nowy sposób myślenia o ojczyźnie – Polsce. Wlała w serca ówczesnego pokolenia Polaków nadzieję, że kraj podniesie się z upadku i odzyska dawny blask i świetność. Przypominała o wspaniałej przeszłości i rozbudzała ambicje na przyszłość.  Wśród jej twórców i bohaterów tamtych wydarzeń należy wspomnieć Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Małachowskiego i szereg innych wybitnych postaci, którzy w tamtych trudnych czasach, gdy nad Rzeczpospolitą wisiały czarne chmury, postanowili wzbudzić jeszcze raz w sercach i umysłach narodu ideę wolności i niepodległości. Wskazując jednocześnie nowoczesny kierunek rozwoju państwa, opartego na prawach i swobodach obywatelskich, tolerancji i wolności.

Prezydent Oświęcimia składa kwiaty w hołdzie twórcom Konstytucji 3 maja Prezydent składa kwiaty w hołdzie twórcom Konstytucji 3 maja Kombatanci składają kwiaty