14.06.2017

Oświęcim. W sobotę rusza strefa wypoczynku na bulwarach

 

W Oświęcimiu powstało nowe miejsce do wypoczynku. W strefie wypoczynku na bulwarach, która została otwarta w sobotę, 17 czerwca czeka kilkadzisiąt leżaków, książki, gry i miła atmosfera. Wstęp wolny.
Strefa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20, a w weekendy od 13 do 20. Szczegółowy regulamin – poniźej.

 

W przypadku opadów deszczu w sobotę otwarcie zostanie przesunięte na niedzielę.

 


 

 

 

 


 

 

W Oświęcimiu powstało nowe miejsce do wypoczynku. W strefie wypoczynku na bulwarach, która została otwarta w sobotę, 17 czerwca czeka kilkadzisiąt leżaków, książki, gry i miła atmosfera. Wstęp wolny.
Strefa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20, a w weekendy od 13 do 20. Szczegółowy regulamin – poniźej.

 

W przypadku opadów deszczu w sobotę otwarcie zostanie przesunięte na niedzielę.

 


 

 

 

 


 

 

REGULAMIN
„STREFY WYPOCZYNKU BULWARY”

1. Strefa wypoczynku Bulwary, zwana dalej „Strefą”, prowadzona jest przez Miasto Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, wprowadza się regulamin porządkowy.
3. Strefa udostępniona jest w okresie letnim, przy przez siedem dni w tygodniu:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00
– od soboty do niedzieli od 13.00 do 20.00.
4. Funkcjonowanie Strefy  uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
5. Zabrania się:
–  wynoszenia leżaków poza wyznaczony teren Strefy,
– spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
– rozpalania ogniska i grilla, używania otwartego ognia,
– palenia papierosów, e-papierosów i  wyrobów tytoniowych,
– używania głośników powodujących zakłócenie porządku i spokoju innym korzystającym.
6. Organizator Strefy nie ponosi odpowiedzialności za  przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki, zdarzenia na jej terenie oraz działanie osób trzecich.
7. Dzieci do lat  13  mogą przebywać w Strefie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
8. Przebywanie w Strefie i korzystanie z leżaka odbywa się na  odpowiedzialność osoby korzystającej.
9. Korzystanie ze Strefy jest bezpłatne.
10. Korzystający z leżaka zobowiązany jest do jego pozostawienia w stanie nieuszkodzonym  i czystym.
11. Korzystający z leżaka ponosi pełną odpowiedzialność finansową za jego umyślne  zniszczenie do wysokości wartości zakupu tj. 80 zł.
12. Udostępnione leżaki powinny  być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
13. W przypadku korzystania z olejków lub kremów ochronnych, leżak należy zabezpieczyć ręcznikiem lub innym materiałem, który zapobiegnie  jego zabrudzeniu.
14. Na terenie Strefy działa nieodpłatna wypożyczalnia książek i czasopism na zasadach bookcrossingu.
15. Korzystający ze Strefy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz stosowania się do poleceń osoby obsługującej Strefę.
16. Wstęp na teren strefy jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu zostaną zobowiązane do opuszczenia Strefy, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi przekazane do dyspozycji Straży Miejskiej lub Policji.

Urząd Miasta Oświęcim

 


 

Uwagi dotyczące funkcjonowania Strefy Wypoczynku BULWARY  można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Oświęcim – Wydział Promocji, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na adres poczty elektronicznej: pm@um.oswiecim.pl