21.02.2017

Oświęcim. Więcej pieniędzy na projekty zgłoszone przez mieszkańców Małopolski

 

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane są stanowiska organizacji pozarządowych. Będą także spotkania konsultacyjne, na które organizatorzy zapraszają zarówno przedstawiciele NGO jak i wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu. Wyniki konsultacji będą znane najpóźniej 3 kwietnia.Spotkanie konsultacyjne w Oświęcimiu zaplanowano na 22 lutego o godz.16.30 w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Oświęcim ul. gen. Józefa Bema .
Z 6 do 8 mln zł zarząd województwa małopolskiego zwiększył kwotę, którą przeznaczy na zadania zgłoszone przez mieszkańców regionu w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Do każdego z subregionów trafi więc 1, 33 mln zł, a nie jak w ubiegłym roku 1 mln zł.

 

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane są stanowiska organizacji pozarządowych. Będą także spotkania konsultacyjne, na które organizatorzy zapraszają zarówno przedstawiciele NGO jak i wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu. Wyniki konsultacji będą znane najpóźniej 3 kwietnia.Spotkanie konsultacyjne w Oświęcimiu zaplanowano na 22 lutego o godz.16.30 w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Oświęcim ul. gen. Józefa Bema .
Z 6 do 8 mln zł zarząd województwa małopolskiego zwiększył kwotę, którą przeznaczy na zadania zgłoszone przez mieszkańców regionu w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Do każdego z subregionów trafi więc 1, 33 mln zł, a nie jak w ubiegłym roku 1 mln zł.

Zmienił się także podział na subregiony, dzięki czemu, w każdym z nich zbliżona liczba osób będzie mogła zgłaszać projekty i głosować na nie. I tak: powiat bocheński przyporządkowany został w tym roku do Subregionu Tarnowskiego, a myślenicki i wadowicki do Subregionu Podhalańskiego.

Zasadniczą zmianą w stosunku do ubiegłego roku jest ujednolicenie zasad zgłaszania zadań i głosowania na nie. Tym razem, każdy z mieszkańców Małopolski, który ukończył 16 lat, w ramach swojego miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Zadaniem małym będą wszystkie inicjatywy mieszczące się w granicach kompetencji województwa, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł.Z kolei zadanie duże, czyli takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie ma otrzymać dofinansowanie od 100 tys. zł do 400 tys.zł.

Zmienił się także sposób głosowania. W II edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski mieszkańcy regionu będą mogli oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach powiatu i subregionu, w którym mieszkają. Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu.

 

www.bo.malopolska.pl