12.10.2020

Oświęcim. Wspólne patrole strażników miejskich i policjantów

Samochód Straży MiejskiejWojewoda Małopolski wydał zarządzenie, na mocy którego straże miejskie ponownie zostaną podporządkowane komendantom właściwych terytorialnie jednostek Policji. Na ulice miast wyjdą wspólne patrole policjantów i strażników miejskich. Komendanci Policji będą mogli również kierować patrole straży gminnych i miejskich według bieżących potrzeb. Ta współpraca obejmie w szczególności zadania związane z weryfikacją realizacji nakazów, zakazów i obowiązków dotyczących walki z epidemią. Jak podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita dodatkowe kontrole, które będą realizowane przez Policję przy wsparciu straży miejskich i gminnych mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2. Polecenie Wojewody Małopolskiego obowiązuje od 12 października.