20.09.2019

Oświęcim. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Baner z napisem wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019

13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Wybierzemy w nich 460 posłów i 100 senatorów. Mieszkańcy Oświęcimia będą głosowali w 23 obwodach stałych oraz dwóch obwodach odrębnych. Jeden z nich znajduje się w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym przy ul. Wysokie Brzegi 4, a drugi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Sióstr Serafitek przy ul. T. Kościuszki 8. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21.
– Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły głosować korespondencyjnie. Taki zamiar powinny zgłosić do 30 września do Komisarza Wyborczego nr III w Krakowie. Wspomniane już wcześniej osoby oraz mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 75 rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Konieczne jest jednak złożenie do Prezydenta Miasta Oświęcim stosownego wniosku w terminie do 4 października – mówi Maria Płachta, sekretarz miasta Oświęcimia. Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33 8429309.
Można głosować też na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które należy pobrać w urzędach gmin, gdzie jest się na spisie wyborców, najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów.
Sekretarz miasta przypomina też, że osoby niepełnosprawne ruchowo będą mogły w dniu wyborów skorzystać z dowozu do lokalu wyborczego. – Wystarczy telefonicznie zgłosić taką potrzebę do urzędu pod  numer telefonu 33 8429100 – wyjaśnia.
Informacje dotyczące wyborów http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6522

Baner z napisem wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019

Font Resize
Contrast