02.07.2020

Oświęcim. Wybory prezydenckie 2020. Ważne terminy

Baner z godłem Polski, logo PKW i napisem Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 i data 28 czerwca

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do 3 lipca do Urzędu Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich można złożyć wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania. Prawo takie przysługuje wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, który kończy w dniu głosowania 60 lat.

Do 7 lipca można dopisać się do spisu wyborców. Wnioski mogą złożyć osoby, które przebywają czasowo w Oświęcimiu, w tym w dniu wyborów. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez www.gov.pl, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji po tym terminie, może zgłosić zamiar najpóźniej do 10 lipca.

Wszystkie wnioski o głosowanie korespondencyjne złożone przed pierwszym głosowaniem obowiązuję również podczas ponownego głosowania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 10 lipca. Wniosek można złożyć elektronicznie, pocztą, osobiście lub faksem. Zaświadczenia nie będą wysyłanie pocztą ani elektronicznie. Dlatego konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Na podstawie tego zaświadczenia osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać poza miejscem zamieszkania, może głosować w miejscu pobytu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33 842 93 09.

Przypominamy, że osoby niesprawne ruchowo mogą skorzystać z pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego. Taką potrzebę należy zgłosić w dniu wyborów telefonicznie 33 842 91 00. Transport zapewni Maltańska Służba Medyczna.

Font Resize
Contrast