03.10.2018

Oświęcim. Wybory samorządowe 2018. Praktyczne informacje dla wyborców

21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy Oświęcimia będą mogli wybrać prezydenta, radnych Rady Miasta, Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego na pięcioletnią kadencję. Lokale wyborcze w tym dniu będą czynne od godziny  7 do godziny 21. W Oświęcimiu są trzy okręgi wyborcze, w których mieszkańcy wybiorą odpowiednio 6, 8 i 7 radnych. Głosowanie odbywa się w 23 obwodach stałych oraz dwóch obwodach odrębnych. Jeden z nich znajduje się w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym przy ul. Wysokie Brzegi 4, a drugi w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Sióstr Serafitek przy ul. T. Kościuszki 8. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pomocy miasta przy dowozie do lokalu wyborczego. – Powinny taką potrzebę zgłosić w dniu wyborów w urzędzie miasta, a o dowóz zadba Atma Rescuers – informuje Maria Płachta, sekretarz miasta Oświęcimia. W 23 obwodach będzie można głosować korespondencyjnie. – Jest to rozwiązanie dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do Komisarza Wyborczego nr III w Krakowie do 8 października – wyjaśnia sekretarz miasta.
Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Konieczne jest jednak złożenie do Prezydenta Miasta Oświęcim stosownego wniosku w terminie do 12 października.
Sekretarz miasta przypomina też, że zlikwidowano obwód głosowania w Powiatowym Zespole nr 5, a mieszkańcy tej części miasta będą głosowali albo w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 lub Szkole Podstawowej nr 5. – Zachęcam więc mieszkańców Zasola, aby na stronie internetowej miasta w zakładce Wybory samorządowe 2018 sprawdzili zasięg obwodów głosowania – mówi Maria Płachta.
Warto też wiedzieć, że w wyborach samorządowych można głosować wyłącznie w gminie, w której dana osoba jest ujęta w rejestrze wyborców i tylko na kandydatów w tej gminie.
Informacje dotyczące wyborów można znaleźć na stronie internetowej miasta http://www.um.oswiecim.pl w zakładce Wybory samorządowe 2018