05.03.2021

Oświęcim. Wycinka drzew rejonie ul. Szustera związana z inwestycją Gaz-System-u

Budynek Urzędu MiejskiegoUrząd Miasta informuje, że wycinka drzew w pasie zieleni izolacyjnej, obejmującej rejon ul. Szustera w kierunku potoku Klucznikowskiego jest inwestycją podmiotu zewnętrznego, niezależnego od miasta. Wycinka jest pierwszym etapem prac związanych z wykonaniem przyłącza gazu wysokoprężnego do firmy Synthos. Inwestorem jest Gaz-System. Prace prowadzone są na mocy specustawy gazowej ( Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ), która obok budowy przyłącza obejmuje również wycinkę drzew. Stąd żaden organ władzy lokalnej nie uczestniczył w wydawaniu decyzji na wycinkę drzew.
W lutym w parku Hallera z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi i podopiecznym świetlicy terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta wycięto 7 drzew, które miały prawomocne pozwolenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Było to tym bardziej uzasadnione, że na kilka dni przed przystąpieniem do wycinki jedno z drzew przewróciło się i upadło tuż przed ulicą Zwycięstwa i kilka metrów od prywatnego domu. Na szczęście nie zablokowało drogi, ani nie uszkodziło posesji. W pobliżu nie było też żadnych osób, które mogłyby ucierpieć z tego powodu.