11.06.2019

Oświęcim. Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej

Na zdjęciu widać kominy fabryki z ogromnym dymem
oświęcim, uchwała antysmogowa dla działalności gospodarczej

W 2017 roku została przyjęta uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzony będzie zakaz eksploatacji istniejących kotłów węglowych pozaklasowych, a od 1 stycznia 2027 r. dla kotłów węglowych klasy 3 i 4. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio m. in. kominki, piece kaflowe lub kozy), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80 proc. do 1 stycznia 2023 r. muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Fot. Małopolski Urząd Marszałkowski


Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego bądź wymagają zgłoszenia.
Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej mogą zostać ukarani karą pieniężną do wysokość 5 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej:
https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/

Na zdjęciu widać kominy fabryki z ogromnym dymem
oświęcim, uchwała antysmogowa dla działalności gospodarczej