15.10.2020

Oświęcim. Z województwa i powiatu płyną złe informacje. Coraz więcej chorych na Covid-19. W powiecie oświęcimskim dwie osoby zmarły

Grafika. Bieżące informacje o koronawirusieWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje o 325 ozdrowieńcach z naszego województwa – z powiatu myślenickiego (130 osób), z Krakowa (86 osób), z powiatu nowotarskiego (26 osób), powiatów: suskiego oraz krakowskiego (po 18 osób), brzeskiego (9 osób), oświęcimskiego (7 osób), chrzanowskiego (6 osób), wadowickiego (5 osób), powiatów: limanowskiego, wielickiego oraz olkuskiego (po 4 osoby), gorlickiego oraz miechowskiego (po 3 osoby) i dąbrowskiego (2 osoby). W Małopolsce jest 11 715 ozdrowieńców.
Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem Sars-Cov-2 u kolejnych 1 305 osób – z Krakowa (540 osób), powiatu krakowskiego (99 osób), miechowskiego (57 osób), nowotarskiego (54 osoby), myślenickiego (52 osoby), tatrzańskiego (51 osób), nowosądeckiego (46 osób), wielickiego (45 osób), z Nowego Sącza oraz powiatu wadowickiego (po 43 osoby), powiatu suskiego (42 osoby), limanowskiego (33 osoby), z Tarnowa (31 osób), powiatów: oświęcimskiego oraz gorlickiego (po 30 osób), tarnowskiego (26 osób), olkuskiego (20 osób), brzeskiego (19 osób), bocheńskiego (15 osób), dąbrowskiego (11 osób), chrzanowskiego (10 osób) oraz proszowickiego (8 osób). Aktualnie 41 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 19 716 osób.

WSSE informuje też o śmierci 11 osób w wieku od 65 do 88 lat z Nowego Sącza oraz powiatu oświęcimskiego (po 2 osoby), z Krakowa oraz powiatów: suskiego, wadowickiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, proszowickiego oraz krakowskiego (po 1 osobie). Wszystkie miały choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był Covid-19. W Małopolsce liczba zgonów spowodowanych Covid-19 wynosi 281.

Źródło informacji: WSSE w Krakowie