09.01.2019

Oświęcim. Zadbajmy o bezpieczeństwo usuwając śnieg i sople z dachów

Zima w pełni, a synoptycy zapowiadają opady śniegu. Duże ilości śniegu, zalegające na dachach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, sklepów, powodują nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych i grożą ich zawaleniem.
O usuwanie śniegu i sopli z dachów apeluje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pracownicy przypominają właścicielom, administratorom i zarządcom budynków o ustawowym obowiązku bezpieczeństwa użytkowania i przeprowadzania okresowych kontroli obiektów ( art. 61, art. 62 ust.4 Ustawy Prawo budowlane). Administratorzy są proszeni o systematyczne usuwanie nadmiaru zalegającego śniegu czy sopli. Prace powinny być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. Konieczne jest również podejmowanie działań zapobiegawczych w celu likwidacji zagrożeń powstałych w związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. O wszelkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach należy informować Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30 tel. 33 842 93 03, tel./fax 33 842 28 20. Poza tymi godzinami całodobowo można kontaktować się ze Strażą Miejską tel. 986 lub 33 842 92 12.