08.04.2022

Oświęcim. Zakład Usług Komunalnych zmodernizował dom przedpogrzebowy

odnowiony budynek domu przedpogrzebowegoDom przedpogrzebowy, który znajduje się na cmentarzu komunalnym został gruntownie odnowiony i zmodernizowany. Zmieniono układ pomieszczeń i aranżację sali pożegnań. Oddano do użytku ogólnodostępne toalety, w tym również dla osób niepełnosprawnych, które otwarte są w godzinach administrowania biura cmentarza. Po modernizacji przywrócono stary porządek odbywania się ceremonii funeralnych z wystawieniem trumny w sali pożegnań i przejazdu na mszę do kaplicy cmentarnej. Inwestorem był Zakład Usług Komunalnych.

Fot: ZUK

Odnowiony budynek widziany z góry

Odnowiona sala pożegnań

odnowiony budynek domu przedpogrzebowego