16.10.2020

Oświęcim. Zamknięta pływalnia i tunele. Mniej pasażerów w autobusach. Szkoły podstawowe pracują bez zmian

Prezydent Oświęcimia w towarzystwie zastępcy prowadzi konferencję online z pracownikam instytucji kltury i podległych jednostek miejskichPowiat oświęcimski od 17 października znajdzie się w czerwonej strefie. Mieszkańców obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Zmieni się też wiele w komunikacji miejskiej, na pływalni, w pracy instytucji kultury oraz miejskich jednostek organizacyjnych i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Prezydent Janusz Chwierut rozmawiał o tym z dyrektorami placówek i instytucji oraz prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji podczas specjalnej konferencji online. Omówiono też kwestie związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przedszkoli.  Najwięcej problemów organizacyjnych i finansowych rodzi zamknięcie krytej pływalni. O jutra nie będą mogli z niej korzystać mieszkańcy oraz grupy sportowe.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego będzie dostosowywał pracę przychodni do nowych obostrzeń sanitarnych.
Spore zmiany czekają pasażerów. Od soboty autobusami miejskiego przewoźnika będzie mogło podróżować od 21 do 24 osób.
Decyzją Wojewody Małopolskiego od 16 października zawieszona jest działalność sekcji dla osób starszych i osób chorych na demencje w Dziennym Domu Pomocy. Dalej są prowadzone usługi opiekuńcze w domu pacjenta. Nie będzie również stacjonarnych zajęć dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracownicy będą jednak świadczyć porady telefoniczne i w domu chorego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa środki ostrożności nie tylko w siedzibie przy ul. Sobieskiego, ale również w noclegowni miejskiej. Podobnie jak Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Dalej prowadzone są zajęcia w sekcjach Oświęcimskiego Centrum Kultury i Osiedlowego Domu Kultury na Zasolu. Seniorzy działający w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostaną podzieli na grupy, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Działa też Nasze Kino. Instytucje kultury mogą organizować wydarzenia kulturalne tylko dla 25 proc. publiczności. W przypadku OCK jest to 125 osób. Dyrektor instytucji zdecydowała o przeniesieniu kilku najbliższych wydarzeń na rok przyszły.

Wykład i warsztaty rodzinne odwołuje też Muzeum Zamek. Zamknięte dla zwiedzających zostaną tunele. Otwarte będzie tylko Muzeum Zamek i Muzeum Ratusz, jednak liczba osób odwiedzających będzie zgodnie z rządowymi wytycznymi ograniczona.

Miejska Biblioteka Publiczna jest przygotowana do obsługi czytelników w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W wydarzeniach i zajęciach zaplanowanych na przyszły tydzień zostaną wprowadzone pewne korekty.

Pomimo wejścia powiatu do strefy czerwonej uczniowie szkół podstawowych dalej uczą się stacjonarnie. Podobnie jest w miejskich przedszkolach i Żłobku nr 1 przy ul. Czecha. Problemy pojawiły się w dwóch szkołach, dlatego dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 zdecydowała o zdalnym nauczania dla dwóch klas, a w Szkole Podstawowej nr 1 zajęcia online ma jedna klasa. Decyzja rządu o zamknięciu pływalni powoduje odwołanie zajęć w klasach sportowych w Szkole Podstawowej nr 8 i konieczność korekty planów lekcji.

Zdjęcia ze spotkania 

Prezydent Oświęcimia w towarzystwie zastępcy prowadzi konferencję online z pracownikam instytucji kltury i podległych jednostek miejskichOgólny widok sali, w której odbywa się spotkaniePrzy stole siedzi prezydent oraz pracownicy urzędu. W tle widać rozmówców online