20.01.2014

Oświęcim zaplanował budżet na 2014 r.

 
Znany jest budżet miasta na 2014 rok. Radni uchwalili go w grudniu ubiegłego roku. Miasto szacuje, że tegoroczne dochody wyniosą ponad 139 mln zł, a wydatki ponad 148 mln zł. Na rozwój miasta we wszystkich osiedlach zostanie wydanych prawie 18 mln zł. To mniej niż przed rokiem, jednak i tak w Oświęcimiu wiele się będzie działo. – Ponad 5 milionów złotych pochłonie budowa strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Zatorskiej. Zaplanowaliśmy pieniądze na przebudowę ulic. Są też pieniądze na modernizację pływalni. Zakres będzie zależał od tego, czy dostaniemy dotację z ministerstwa sportu. Remontu doczeka się sala widowiskowa w Oświęcimskim Centrum Kultury i dołożymy się też do przebudowy dróg powiatowych – wylicza Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 
Znany jest budżet miasta na 2014 rok. Radni uchwalili go w grudniu ubiegłego roku. Miasto szacuje, że tegoroczne dochody wyniosą ponad 139 mln zł, a wydatki ponad 148 mln zł. Na rozwój miasta we wszystkich osiedlach zostanie wydanych prawie 18 mln zł. To mniej niż przed rokiem, jednak i tak w Oświęcimiu wiele się będzie działo. – Ponad 5 milionów złotych pochłonie budowa strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Zatorskiej. Zaplanowaliśmy pieniądze na przebudowę ulic. Są też pieniądze na modernizację pływalni. Zakres będzie zależał od tego, czy dostaniemy dotację z ministerstwa sportu. Remontu doczeka się sala widowiskowa w Oświęcimskim Centrum Kultury i dołożymy się też do przebudowy dróg powiatowych – wylicza Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

– Duża skala inwestycji to szansa dla oświęcimskich firm, co jest istotnym elementem rozwoju gospodarczego naszego miasta – podkreśla.

 Budżet zabezpiecza bieżące funkcjonowanie miasta oraz większość potrzeb zgłoszonych zarówno przez miejskie jednostki organizacyjne, wydziały Urzędu Miasta, jak również przez rady osiedli oraz komisje Rady Miasta.

Największe wydatki budżetu:
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – to ponad 44 mln zł – co stanowi prawie 30 proc wydatków budżetu ogółem

Transport i łączność – ponad 20,3 mln zł – co stanowi ponad 13 proc. wydatków budżetu ogółem

Pomoc społeczna – ponad 19,6 mln zł – co stanowi ponad 13 proc. wydatków budżetu ogółem

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 8,9 mln zł – co stanowi 6 proc. wydatków budżetu ogółem

Gospodarka mieszkaniowa – ponad 10,6 mln zł – co stanowi ponad 7 proc. wydatków budżetu ogółem

Administracja publiczna – ponad 12,7 mln zł – to około 8 proc. wydatków budżetu ogółem

Kultura fizyczna – ponad 7,1 mln zł – stanowi prawie 5 proc. wydatków budżetu ogółem

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 12,2 mln zł – co stanowi ponad 8 proc. wydatków budżetu ogółem

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ponad 1,5 mln zł – co stanowi ponad 1 proc. wydatków budżetu ogółem

Ochrona zdrowia – 1,4 mln zł – co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem

W projekcie budżetu 2014 roku zaplanowano 77.946 zł na dotację do PWSZ. Ponadto utworzono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w wysokości 300 tys. zł. Przewidziano też wydatki na Life Festival Oświęcim 2014 oraz dotację dla hokeistów.

Do najważniejszych zaplanowanych zadań w ramach wydatków majątkowych należą:
– Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” kwota 5,1 mln zł
– remont sali widowiskowej OCK – 2,3 mln zł
– przebudowa ul. Chrobrego – kwota 1,2 mln zł
– przebudowa ul. Broniewskiego – kwota 1,25 mln zł
– przebudowa skrzyżowania przedłużenia ul. Batorego z ul. Zatorską – kwota 2 mln zł
– Przebudowa ul. Polnej – kwota 830 tys. zł

Kwotą 2,8 mln zł miasto dofinansuje przebudowę dróg powiatowych. Zostaną zmodernizowane takie ulice jak: Olszewskiego ( rondo na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego – Śniadeckiego – Sobieskiego), Nojego (od skrzyżowania ul. Tysiąclecia do ul. Pilata), Obozowa II etap oraz ulica Śniadeckiego wraz z chodnikiem przy pasażu handlowym.