10.06.2020

Oświęcim. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich

Baner z godłem Polski, logo PKW i napisem Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 i data 28 czerwca

28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głowę państwa wybierać będziemy w lokalach wyborczych, ale będzie można też zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.
Powinno zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona)

2) imię ojca

3) datę urodzenia

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy

5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy

6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6674

Font Resize
Contrast