19.06.2017

Oświęcim. Zmiany w uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę drzew

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że  od 17 czerwca 2017 r. obowiązują  zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew. Nowelizacja ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65 cm dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych oraz 50 cm dla pozostałych drzew. Nie dotyczy to jedynie krzewów.

Po złożeniu wniosku – zgłoszenia do siedziby Urzędu Miasta Oświęcim, przeprowadzone zostaną oględziny drzew, w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia, podczas których ustalone zostaną gatunki drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm.  Następnie przygotowywany zostanie protokół, ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia. 

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że  od 17 czerwca 2017 r. obowiązują  zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew. Nowelizacja ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65 cm dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych oraz 50 cm dla pozostałych drzew. Nie dotyczy to jedynie krzewów.

Po złożeniu wniosku – zgłoszenia do siedziby Urzędu Miasta Oświęcim, przeprowadzone zostaną oględziny drzew, w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia, podczas których ustalone zostaną gatunki drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm.  Następnie przygotowywany zostanie protokół, ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.