29.11.2021

Oświęcim. Zmiany w przyjmowaniu mieszkańców

Budynek urzędu miastaOd 1 grudnia Urząd Miasta Oświęcimia powraca do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem usługi ePUAP. Osobiste wizyty w wydziałach zostaną ograniczone do minimum. Powodem jest pogarszająca się sytuacja epidemiczna. Przyjęte rozwiązania pozwolą na zachowanie ciągłości pracy urzędu i zapewnią jak największą ochronę zdrowia pracowników oraz mieszkańców, którzy załatwiają w urzędzie niezbędne w codziennym życiu sprawy. Z pracownikami można też kontaktować się online i telefonicznie. Pisma, wnioski, dokumenty czy informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej sprawie można też składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w głównym budynku urzędu przy ul. Zaborskiej 2. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk i noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.
Dane kontaktowe