23.12.2013

Oświęcimianie składali sobie życzenia na miejskiej wieczerzy wigilijnej

Mieszkańcy Oświęcimia spotkali się wczoraj na placu ks. Skarbka na tradycyjnej wigilii. Organizatorem wigilii, która odbywa się już po raz szósty, jest stowarzyszenie Oświęcimianie – Oświęcimianon. – Nasze spotkanie jest przykładem tego, że możemy się jednoczyć, że możemy być razem nie tylko przed Świętami Bożego Narodzenia, ale też w innych sytuacjach – mówił składając życzenia mieszkańcom Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. O to, abyśmy byli ludźmi dobrej woli apelował ks. prałat Krzysztof Straub.

fot. oswiecimonline

Mieszkańcy Oświęcimia spotkali się wczoraj na placu ks. Skarbka na tradycyjnej wigilii. Organizatorem wigilii, która odbywa się już po raz szósty, jest stowarzyszenie Oświęcimianie – Oświęcimianon. – Nasze spotkanie jest przykładem tego, że możemy się jednoczyć, że możemy być razem nie tylko przed Świętami Bożego Narodzenia, ale też w innych sytuacjach – mówił składając życzenia mieszkańcom Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. O to, abyśmy byli ludźmi dobrej woli apelował ks. prałat Krzysztof Straub.

fot. oswiecimonline

Zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Wspólnie śpiewali kolędy i próbowali wigilijnych potraw, których jak podkreślają organizatorzy z roku na rok przybywa.Podobnie jak instytucji, która przyłączają się do organizacji spotkania. Atmosfera była radosna i świąteczna.

 

Wigilia odbywała się pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

Organizację wigilii wsparli:
Urząd Miasta Oświęcim
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Urząd Gminy Oświęcim
Ochotnicza Straż Pożarna z Oświęcimia
Radni Miasta Oświęcim
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Rada Osiedla Stare Miasto
Cukiernia Kołaczek
Restauracja „La Rossa”
Restauracja „Ala Carte”
Restauracja „Skorpion”
Restauracja hotel „Olimpijski”
Zakład Doświadczalno-Hodowlano-Rybny w Zatorze
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Laboratorium analityczne Fryda z Bielska –Białej
Restauracja „Promyk”
Restauracja „Poziomka”
Rodzinne Ogrody Działkowe „Stare Stawy”
Stowarzyszenie Bratnich Serc
Drukarnia „Amek” Remigiusz Prochowski
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu – Muzeum Synagoga
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zakłady Cukiernicze s.c. MAXTIM
Oświęcimskie Centrum Kultury
Sołectwo i Ochotnicza Straż Pożarna z Rajska
Lekarz stomatolog Katarzyna Gurdek-Gworek
Lekarz stomatolog Marta Niedziela-Sołtysiak
Transport sanitarny VANMED
Lekarz stomatolog Agnieszka Misian
Fundacja im. Brata Alberta
Prywatne przedszkole „Bajka”

Hurtownia warzyw i owoców Vitamina

 

fot.oswiecimonline