18.07.2016

Oświęcimscy strażacy z rewizytą w Kerpen

Ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Oświęcimia w dniach 2-7 lipba 2016 roku przebywali u swoich kolegów strażaków w niemieckim Kerpen. Spotkanie to jest kontynuacją współpracy odnowionej w ubiegłym roku podczas wizyty strażaków z Kerpen w Oświęcimiu. Kerpen jest miastem partnerskim Oświęcimia i współpraca strażaków jest jednym z wielu działań prowadzonych w przez poszczególne samorządu przy współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi.     

Program pobytu w Kerpen opracowany przez gospodarzy był bardzo bogaty i przewidywał wiele aktywności. Każdy jego punkt realizowany był wspólnie, przez młodzież polską i niemiecką, co sprzyjało wielu okazjom do rozmów i wymiany doświadczeń. Podczas wspólnych działań młodzież miała okazję na poznanie się, nie tylko jako koledzy z drużyn strażackich, ale przede wszystkim jako osoby prywatne. Głównym więc celem spotkania i wyjazdu było odnowienie zaprzestanych kontaktów w ramach działalności pożarniczej drużyn z Oświęcimia i Kerpen.

Ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Oświęcimia w dniach 2-7 lipba 2016 roku przebywali u swoich kolegów strażaków w niemieckim Kerpen. Spotkanie to jest kontynuacją współpracy odnowionej w ubiegłym roku podczas wizyty strażaków z Kerpen w Oświęcimiu. Kerpen jest miastem partnerskim Oświęcimia i współpraca strażaków jest jednym z wielu działań prowadzonych w przez poszczególne samorządu przy współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi.     

Program pobytu w Kerpen opracowany przez gospodarzy był bardzo bogaty i przewidywał wiele aktywności. Każdy jego punkt realizowany był wspólnie, przez młodzież polską i niemiecką, co sprzyjało wielu okazjom do rozmów i wymiany doświadczeń. Podczas wspólnych działań młodzież miała okazję na poznanie się, nie tylko jako koledzy z drużyn strażackich, ale przede wszystkim jako osoby prywatne. Głównym więc celem spotkania i wyjazdu było odnowienie zaprzestanych kontaktów w ramach działalności pożarniczej drużyn z Oświęcimia i Kerpen.

Kolejnym oczekiwaniem było poznanie funkcjonowania niemieckich jednostek ochotniczych i państwowych straży pożarnych, poznanie ich zakresu działalności oraz sprzętu jakim pracują na co dzień i podczas akcji pożarniczych. Ważnym dla obu stron zaangażowanych w projekt było również pokazanie oświęcimskiej młodzieży miasta. Dzięki temu oświęcimianie poznali atrakcje turystyczne i kulturalne miasta Kerpen i okolic.
Ważnym rezultatem spotkania było podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów między jednostkami oraz poszczególnymi członkami ochotniczych jednostek straży pożarnej.  Daje to możliwość planowania działań na kolejne lata.

Projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Oświęcim oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy  Młodzieży.