29.11.2013

Oświęcimska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa będzie współpracować z Miejskim Gimnazjum nr 2

 

Rektor PWSZ prof. Witold Stankowski oraz dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 Grażyna Korczyk podpisali porozumienie o współpracy. 
Partnerstwo obejmuje przygotowanie wspólnych projektów edukacyjnych oraz patronat nad uzdolnionymi językowo gimnazjalistami, którzy będą uczestniczyli w konferencjach, seminariach oraz wybranych zajęciach prowadzonych w Instytucie Neofilologii w Zakładzie Anglistyki.

 

Rektor PWSZ prof. Witold Stankowski oraz dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 Grażyna Korczyk podpisali porozumienie o współpracy. 
Partnerstwo obejmuje przygotowanie wspólnych projektów edukacyjnych oraz patronat nad uzdolnionymi językowo gimnazjalistami, którzy będą uczestniczyli w konferencjach, seminariach oraz wybranych zajęciach prowadzonych w Instytucie Neofilologii w Zakładzie Anglistyki.

Na mocy porozumienia wyróżniający się gimnazjaliści z innych klas profilowanych będą zapraszani do udziału w wybranych przedsięwzięciach organizowanych w uczelni. Z kolei studenci i wykładowcy PWSZ wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w MG nr 2. Poprowadzą również wykłady dla gimnazjalistów.