27.09.2012

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań to kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej, który władze miasta chcą przygotować do realizacji w latach 2014-2018.

Jest to pomysł na stworzenie naturalnego pomostu pomiędzy KL Auschwitz a współczesnym miastem i jego bogatą ponad 800-letnią historią.  

fot. Most autorstwa J. Kozakiewicza

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań to kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej, który władze miasta chcą przygotować do realizacji w latach 2014-2018.

Jest to pomysł na stworzenie naturalnego pomostu pomiędzy KL Auschwitz a współczesnym miastem i jego bogatą ponad 800-letnią historią.  

fot. Most autorstwa J. Kozakiewicza

Projekt ma połączyć takie elementy jak kultura i przyroda i służyć nie tylko turystom, ale też mieszkańcom miasta. 

Trwają prace koncepcyjne nad przedsięwzięciem, którego elementami będą m. in.: zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Miasta i wykreowanie dla tego miejsca nowych funkcji publicznych, zagospodarowanie bulwarów, utworzenie parku nad Sołą w rejonie ul. Kamieniec, realizacja unikatowego projektu mostu, kładki autorstwa Jarosława Kozakiewicza, przygotowanie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci oraz wsparcie działań edukacyjnych, które mają wykreować Oświęcim jako centrum edukacji i praw człowieka.

 

Miasto złożyło wniosek na to przedsięwzięcie do bazy strategicznych projektów województwa małopolskiego na lata 2014-2018.  Partnerem miasta jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

– Chcemy wykorzystać potencjał prawie półtora miliona osób corocznie odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau, które przyjeżdżając do Oświęcimia spotkają się z nowym projektem przestrzeni miejskiej od Miejsca Pamięci przez Sołę do Starego Miasta i centrum Oświęcimia, ale przede wszystkim szerzącym ideę pokoju poprzez pamięć i edukację – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Wzmocni to międzynarodowe przesłanie Oświęcimia jako Miasta Pokoju – dodaje.

Przedsięwzięcie będzie składało się z 6 elementów:

1. Most autorstwa Jarosława Kozakiewicza

 

Niezwykły most dla pieszych, łączący brzegi Soły pomiędzy Miejscem Pamięci  a parkiem i Starym Miastem. Będzie on położony na wysokości ul. Kamieniec.

2. Park nad Sołą 

 


Park w rejonie Kamieńca będzie miejscem wyciszenia i refleksji oraz działań edukacyjnych na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Jednocześnie w parku znajdą się różne formy artystyczne i przyrodnicze.

3. Rekreacja na Bulwarach

 

Projekt przewiduje zagospodarowanie bulwarów nad Sołą pod kątem rekreacyjno – turystycznym, aby połączyć Miejsce Pamięci przez most i park z przestrzenią Starego Miasta. Planowane są: miejsca do wypoczynku, strefa zabaw dla dzieci, camping dla turystów.


4. Kreowanie nowych funkcji publicznych w Starym Mieście

 

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie oświęcimskiego zamku i wykreowanie nowych funkcji publicznych takich jak np.: przestrzeń wydarzeń kulturalnych, punkt informacji turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Miejsce na warsztaty teatralne, festiwale muzyczne, imprezy i koncerty oraz wydarzenia kulturalne o znaczeniu międzynarodowym.

5.Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsca Pamięci

 

Planowane utworzenie nowego centrum obsługi odwiedzających stwarza szansę na przepływ turystów do centrum Oświęcimia. Połączenie centrum obsługi turystów z miastem ułatwi odwiedzającym przedostanie się z Miejsca Pamięci do miasta, a tym samym promowanie jego zabytków i historii.


 6. Oświęcim jako centrum edukacji i praw człowieka

 

Stworzenie w Oświęcimiu prężnego ośrodka praw człowieka dzięki współpracy z oświęcimskimi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną. Historia Auschwitz powinna uczyć tolerancji i poszanowania dla innych i być przestrogą dla następnych pokoleń.