03.03.2022

Oświęcimskie Biuro Powiatowe ARiMR szuka nowej siedziby

OGŁOSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu.

Wymagania minimalne :

  • Lokalizacja : na terenie Powiatu Oświęcimskiego,

  • Położenie: w istniejącym budynku, preferowane lokale w jak najbliższej odległości od przystanków komunikacji publicznej
    i dworców.

  • Przeznaczenie nieruchomości: na cele biurowe z funkcją obsługi ludności.

  • Całkowita powierzchnia lokalu netto: około 310 m2, w tym około 100 m2 powierzchni przechowalniczej – preferowany parter.

  • Punkt Obsługi Klienta – zalecane usytuowanie na poziomie „0”.

  • Ilość miejsc parkingowych: 10

  • Dostępność gotowego lokalu: od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dokumenty zawierające szczegółowe wymagania dotyczące lokalu wraz z formularzem ofertowym dostępne są w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie ul. Promienistych 1, V piętro, p.522 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce
o ARiMR/Zamówienia publiczne/Zapytania ofertowe/OR06-Małopolski.

Wszelkie informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerami: 12 629 -80-37 , 12 629-80-78 lub 12 629-80-13.

Termin i miejsce składania ofert: zainteresowani mogą składać oferty do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 15:30 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie,
ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, Dziennik Podawczy – V piętro.