13.03.2012

Oświęcimskie szkoły będą docieplone


Tylko w tym roku miasto Oświęcim wyda ponad 3 mln na termomodernizację szkół. Docelowo na proces docieplenia szkół, który zakończy się w przyszłym roku pójdzie ponad 6, 7 mln zł.

Znaczą część pieniędzy miasto pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prace rozpoczęły się już w dwóch placówkach oświatowych.


Tylko w tym roku miasto Oświęcim wyda ponad 3 mln na termomodernizację szkół. Docelowo na proces docieplenia szkół, który zakończy się w przyszłym roku pójdzie ponad 6, 7 mln zł.

Znaczą część pieniędzy miasto pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prace rozpoczęły się już w dwóch placówkach oświatowych.

Przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz Miejskim Gimnazjum nr 2 robotnicy rozstawili już rusztowania i ocieplają ściany styropianem. Roboty nie powinny jednak utrudniać prowadzenia zajęć lekcyjnych. Po zakończeniu sezonu grzewczego do szkół wejdą ekipy remontowe, które zajmą się wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

 – Nasze szkoły były przez lata niedoinwestowane. Teraz będą docieplone, zyskają nowe elewacje oraz  wymianę ogrzewania – podkreśla Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Dodatkowym efektem, obok waloru estetycznego, będzie obniżenie emisji dwutlenku i zużycia energii cieplnej – dodaje.

Podobne prace prowadzone będą także w tym roku w szkołach nr 4 i 9 oraz Zespole Szkół nr 1. W tym roku na termomodernizację wydane zostanie ponad 3 mln, w tym ponad 1,9 mln z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę zabezpieczono w tegorocznym budżecie miasta.
W przyszłym roku gruntownemu odnowieniu poddane zostaną Szkoła Podstawowa nr 1 i 11, Miejskie Gimnazjum nr 3 i nr 4 oraz Miejskie Przedszkole nr 16. Całość przyszłorocznych prac zamknie się kwotą ponad 3, 7 mln.

Kompleksowa termomodernizacja oświęcimskich szkół jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z NFOŚIGW. Obejmuje ona docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę instalacji odgromowej, nowe rury wpustowe i rynny, wymiana c.o. Inwestycja jest prowadzona w cyklu dwuletnim.

Przed przystąpieniem do odnowienia budynków oświęcimskich szkół konieczne było wyremontowanie dachów szkół oraz wykonanie izolacji fundamentów. W ubiegłym roku udało się naprawić dachy w Zespole Szkół nr 1 i SP nr 4 oraz izolacje w SP nr 4 i SP nr 1. W tym roku remont dachu i izolacja fundamentów czeka szkoły nr 9 oraz 11. Odwodniony będzie też teren przy „jedynce”.